Το σύστημα EASY FAST C-OBDII 4 έχει σχεδιαστεί για να μετατρέπει κινητήρες από 2 έως 4 κυλίνδρους και χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά προηγμένη και αξιόπιστη τεχνολογία. Είναι πολύ φιλικό προς τον χρήστη και διαισθητικό ώστε να μειωθεί ο χρόνος βαθμονόμησης. Τα εξαρτήματα είναι ενσωματωμένα ώστε να ελαχιστοποιούν το χώρο και τον χρόνο εγκατάστασης. Μέσω της σύνδεσης OBD II, το σύστημα EASY FAST C-OBDII προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο για να διατηρεί πάντα το καρμπυρατέρ σε βέλτιστες τιμές σε όλες τις συνθήκες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ