ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ SERVICE ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ;

Φυσικά και χρειάζεται. Η εγκατάσταση ενός συστήματος αεριοκίνησης σε ένα οποιοδήποτε όχημα δεν σημαίνει ότι αλλάζει και τον τρόπο που συμπεριφέρονται τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Έτσι, όπως και το συχνό service των λοιπών εξαρτημάτων, πρέπει να γίνεται τακτικά και συντήρηση στον εξοπλισμό της αεριοκίνησης

Η ασφάλεια όλων…

…εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τακτικό service ενός οχήματος και των συστημάτων του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ SERVICE

Στατικός έλεγχος / διόρθωση του χάρτη εγκεφάλου / αναβάθμιση του χάρτη εγκεφάλου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
Έλεγχος της σωστής λειτουργιάς των βασικών εξαρτημάτων (αισθητήρας map, αισθητήρας θερμοκρασίας, μπεκιέρα, ηλεκτροβαλβίδες, πνεύμονας)
Αλλαγή φίλτρου γραμμής / αλλαγή φίλτρου πνεύμονα.
Έλεγχος των ενώσεων για διαρροές αερίου και διαρροές νερού στο κύκλωμα ψύξεως κινητήρα
Έλεγχος συσφίγξεων εγκατάστασης
Έλεγχος για συμπλήρωση παραφλού στο σύστημα ψύξεως

Στατικός έλεγχος / διόρθωση του χάρτη εγκεφάλου / αναβάθμιση του χάρτη εγκεφάλου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
Έλεγχος της σωστής λειτουργιάς των βασικών εξαρτημάτων (αισθητήρας map, αισθητήρας θερμοκρασίας, μπεκιέρα, ηλεκτροβαλβίδες, πνεύμονας)
Αλλαγή φίλτρου γραμμής / αλλαγή φίλτρου πνεύμονα.
Έλεγχος των ενώσεων για διαρροές αερίου και διαρροές νερού στο κύκλωμα ψύξεως κινητήρα
Έλεγχος συσφίγξεων εγκατάστασης
Έλεγχος για συμπλήρωση παραφλού στο σύστημα ψύξεως

Στατικός έλεγχος / διόρθωση του χάρτη εγκεφάλου / αναβάθμιση του χάρτη εγκεφάλου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
Έλεγχος της σωστής λειτουργιάς των βασικών εξαρτημάτων (αισθητήρας map, αισθητήρας θερμοκρασίας, μπεκιέρα, ηλεκτροβαλβίδες, πνεύμονας)
Αλλαγή φίλτρου γραμμής / αλλαγή φίλτρου πνεύμονα.
Έλεγχος των ενώσεων για διαρροές αερίου και διαρροές νερού στο κύκλωμα ψύξεως κινητήρα
Έλεγχος συσφίγξεων εγκατάστασης
Έλεγχος για συμπλήρωση παραφλού στο σύστημα ψύξεως
Προτείνεται να γίνει νέα χαρτογράφηση στο δρόμο του εγκεφάλου υγραερίου

Στατικός έλεγχος / διόρθωση του χάρτη εγκεφάλου / αναβάθμιση του χάρτη εγκεφάλου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
Έλεγχος της σωστής λειτουργιάς των βασικών εξαρτημάτων (αισθητήρας map, αισθητήρας θερμοκρασίας, μπεκιέρα, ηλεκτροβαλβίδες, πνεύμονας)
Αλλαγή φίλτρου γραμμής / αλλαγή φίλτρου πνεύμονα.
Έλεγχος των ενώσεων για διαρροές αερίου και διαρροές νερού στο κύκλωμα ψύξεως κινητήρα
Έλεγχος για συμπλήρωση παραφλού στο σύστημα ψύξεως

Στατικός έλεγχος / διόρθωση του χάρτη εγκεφάλου / αναβάθμιση του χάρτη εγκεφάλου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
Έλεγχος της σωστής λειτουργιάς των βασικών εξαρτημάτων (αισθητήρας map, αισθητήρας θερμοκρασίας, μπεκιέρα, ηλεκτροβαλβίδες, πνεύμονας)
Αλλαγή φίλτρου γραμμής / αλλαγή φίλτρου πνεύμονα.
Έλεγχος των ενώσεων για διαρροές αερίου και διαρροές νερού στο κύκλωμα ψύξεως κινητήρα
Έλεγχος συσφίγξεων εγκατάστασης
Έλεγχος για συμπλήρωση παραφλού στο σύστημα ψύξεως

Στατικός έλεγχος / διόρθωση του χάρτη εγκεφάλου / αναβάθμιση του χάρτη εγκεφάλου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
Έλεγχος της σωστής λειτουργιάς των βασικών εξαρτημάτων (αισθητήρας map, αισθητήρας θερμοκρασίας, μπεκιέρα, ηλεκτροβαλβίδες, πνεύμονας)
Αλλαγή φίλτρου γραμμής / αλλαγή φίλτρου πνεύμονα.
Έλεγχος των ενώσεων για διαρροές αερίου και διαρροές νερού στο κύκλωμα ψύξεως κινητήρα
Έλεγχος συσφίγξεων εγκατάστασης
Έλεγχος για συμπλήρωση παραφλού στο σύστημα ψύξεως
Προτείνεται να γίνει αλλαγή στον πνεύμονα

Τα παραπάνω χιλιόμετρα των προγραμμάτων AutoPneumon αντιστοιχούν σε αποστάσεις που διανύθηκαν μετά την τοποθέτηση του συστήματος αεριοκίνησης.

Προγράμματα Service για αυτοκίνητα με συστήματα αεριοκίνησης 5 ετών και πάνω

  • Αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων αέριας φάσης
  • Αντικατάσταση των σωληνώσεων νερού και των πλαστικών ταφ με νέα αλουμινίου (η ημερομηνία λήξεως αναγράφεται πάνω στις σωληνώσεις)
  • Αντικατάσταση της θερμοπλαστικής σωλήνας αερίου, υγρής φάσης
  • Υποχρεωτική αντικατάσταση δεξαμενής (βάσει νομοθεσίας) εφόσον έχουν περάσει 10 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής